Mar 8, 2010

“Alleen met een nieuw economisch model kunnen we vertrouwen herstellen”

Artikel in ‘Slow Management’, Maart 2010, door Sander Tideman.
“We kunnen niet terug naar het oude vertrouwde omdat dat juist de oorzaak was van de crisis.”
Download pdf van het artikel.

more

Share This

Share this in your network

Thanks!