Oct 17, 2014

Nieuwe Economie

Op 20 oktober a.s. spreek ik over de Nieuwe Economie bij het Instituut Filosofie Oost West, waarbij ik lessen trek uit zowel Oosterse tradities als de nieuwste inzichten uit de gedragseconomie, neuro-economie en complexiteit-economie, alsook uit de praktijk van duurzaam ondernemen. Hieruit komen de contouren van een nieuwe mens-,  markt- en maatschappijbeeld naar voren, waarmee op duurzame wijze economische beleid en ondernemerschap kan worden gevoerd. Een hoopvol perspectief, maar wel een die ons vraagt om afscheid te nemen van het huidige klassieke economische groei-denken (die hoe dan ook tot stagnatie leidt).

more

Share This

Share this in your network

Thanks!