Jul 2, 2011

Mindful Leadership

Op 8 augustus j.l. sprak ik op de Mindfulness@work Conferentie in Kopenhagen, voor zo’n 100 zakenmensen. Anders sprekers waren o.m. Alan Wallace (auteur o.m. The Attention Revolution en Embracing Mind) en Deense zakenmensen en wetenschappers. Het werd georganiseerd door The Potential Project, een bedrijf dat Mindfulness op een uiterst toepasselijke wijze naar het bedrijfsleven brengt. Voor mij was dit een mogelijkheid mijn werk op het snijvlak tussen mindfulness, business en duurzaamheid te presenteren. Zie mijn paper Mindful Leadership.

more

Share This

Share this in your network

Thanks!