Nov 19, 2010

oprichting SEAL Institute

Op 18 januari 2011 heeft Sander het SEAL Instituut opgericht i.s.m. Nyenrode Business Universiteit. SEAL staat voor Sustainable Enterprise Action Learning, en zal de meest geavanceerde leermethoden en denkmodelen in het bedrijfsleven brengen, teneinde deze in staat te stellen de duurzaamheiduitdaging effectief aan te gaan. Zie www.sealinstitute.nl. Sander leidt in dit kader het promotieonderzoek ‘Duurzaam Leiderschap’. Zie: SLI-Research Project

more

Share This

Share this in your network

Thanks!