Oct 27, 2015

“Relatie” als het nieuwe (en eeuwenoude) economisch principe

Op 27 oktober 2015 op het congres Boeddhisme en Psychologie leidt Sander een workshop over de “relatie-economie”. De inhoud speelt zich af op drie niveaus: het macro-economisch systeem, de organisatie (het bedrijf) en het individu (werknemer/ondernemer). Op elk niveau wordt in de moderne tijd gewerkt vanuit bepaalde uitgangspunten (wereld- en mensbeelden), die samen te vatten zijn als de transactie-economie. Het boeddhisme zet hier andere uitgangspunten tegenover, die in economisch zin zouden kunnen worden betiteld als de relatie-economie. Sander betoogt dat de huidige economische (en politieke!) crisis alleen opgelost kan worden als we ons van het transactie-denken naar het relatie-denken kunnen ontwikkelen. Boeddhisme fungeert hier als grote inspiratiebron, maar ook moderne wetenschappelijke stromingen bieden vele aanknopingspunten. We zullen op elk van de drie niveaus (systeem-organisatie-zelf) onderzoeken hoe deze verschuiving van transactie naar relatie kan plaatsvinden, zodat we in ons economisch handelen actief kunnen bijdragen aan een nieuw en meer duurzaam economisch en politiek bestel.nijmegen-IMG_3257

more

Share This

Share this in your network

Thanks!